Veterná energetika

Kvôli ohraničenému množstvu fosílnych palív je dnes tento obnoviteľný zdroj energie už neodmysliteľný. Silbitz Group prijala túto výzvu a podľa vašich predstáv vyrába vysoko zaťažiteľné a veľmi komplexné odliatky s povrchovou úpravou pripravené na montáž pre veterné elektrárne. Týka sa to liatych komponentov prevodovky ako aj veľkých odliatkov, ako je náboj a nosič stroja.

Náboj rotora

Označenie: Náboj rotora

Kusová hmotnosť: 500 – 45.000 kg/St

Materiál: EN-GJS-400-18LT, inkl. Spevnený materiál so zmesovými kryštálmi

Stav pri vyexpedovaní: mechanicky opracovaný vrátane základného náteru (voliteľne)

Nosič stroja

Označenie: Nosič stroja

Kusová hmotnosť: 500 – 45.000 kg/St

Materiál: EN-GJS-400-18 LT, inkl. Spevnený materiál so zmesovými kryštálmi

Stav pri vyexpedovaní: mechanicky opracovaný vrátane základného náteru (voliteľne)

Základný rám

Označenie: Základný rám

Kusová hmotnosť: 500 – 45.000 kg/St

Materiál: EN-GJS-400-18LT, inkl. Spevnený materiál so zmesovými kryštálmi

Stav pri vyexpedovaní: mechanicky opracovaný vrátane základného náteru (voliteľne)

Hriadeľ hlavného rotora

Označenie: Hriadeľ hlavného rotora

Kusová hmotnosť: 500 – 45.000 kg/St

Materiál: EN-GJS-400-18LT, inkl. Spevnený materiál so zmesovými kryštálmi

Stav pri vyexpedovaní: mechanicky opracovaný vrátane základného náteru (voliteľne)

Skriňa spojky

Označenie: Skriňa spojky

Kusová hmotnosť: 500 – 45.000 kg/St

Materiál: EN-GJS-400-18LT, inkl. Spevnený materiál so zmesovými kryštálmi

Stav pri vyexpedovaní: mechanicky opracovaný vrátane základného náteru (voliteľne)

Teleso ložiska

Označenie: Teleso ložiska

Kusová hmotnosť: 500 – 45.000 kg/St

Materiál: EN-GJS-400-18LT, Spevnený materiál so zmesovými kryštálmi

Stav pri vyexpedovaní: mechanicky opracovaný vrátane základného náteru (voliteľne)