Luftaufnahme des Standorts in Kosice der Silbitz Group

EUROCAST Košice, s.r.o.

19. júna 1966 bola uvedená do prevádzky dnešná slovenská zlievareň ako zlievareň kokíl a odliatkov v rámci „Východoslovenských železiarní“. V roku 2005 spoločnosť Silbitz Guss Gmbh nadobudla zlievareň EUROCAST Košice, s.r.o. Týmto bol položený základný kameň súčasnej Silbitz Group a zvýšená konkurencieschopnosť, vďaka čomu mohli vstúpiť na nové trhy.

Široké spektrum zákazníkov a odvetví v spojení s dvoma samostatnými zlievarňami umožňuje najväčšej slovenskej zlievarni veľmi flexibilne reagovať na požiadavky zákazníkov. V závode v Košiciach zhotovujeme najrozmanitejšie odliatky v rámci veľmi širokej palety materiálov s kusovou hmotnosťou od približne 10 kilogramov do 12 ton. Obe zlievarne disponujú ročnou kapacitou 25.000 ton.

K najväčším odvetviam, ktoré v súčasnosti zásobuje slovenská zlievareň, patria odvetvia železničného priemyslu, strojárenstva, techniky pohonov ako aj veternej energetiky.

Početné výrobné kvalifikácie výrobcu a klasifikácia Q1 od nemeckej železničnej spoločnosti Deutsche Bahn nám umožňujú ďalej rozširovať spektrum našich služieb v odvetví železničného priemyslu.

Zlievareň Eurocast Košice zhotovuje výrobky s požiadavkami veľmi vysokej kvality, ktoré sú okrem iného testované 3D meracím a vytyčovacím zariadením s možnosťou vyhodnotenia nesprávneho zafarbenia ako aj skúškou ultrazvukom podľa porovnávacej metódy odrazených signálov a meraním hrúbky steny.

Nepretržité investície do nových technických zariadení nám umožňujú zachovať si vedúcu technologickú pozíciu a plniť najvyššie kvalitatívne požiadavky našich zákazníkov.

E-mail na anonymné nahlasovanie nekalých praktík - zákonná povinnosť

 

EUROCAST Košice, s.r.o.
Vstupný areal U.S. Steel
04454 Košice – šaca
Slowakei

Telefón: +421 918 555 700
Fax: +421 55 673 7087
E-Mail: info[at]silbitz-group.com

etickalinka[at]silbitz-group.com

Dohodnite si schôdzku

Takto sa dostávame do kontaktu.

Radi vám poradíme.

Stefanie Gebhardt

Zavolajte teraz bezplatne!