Certifikácia

KVALITA a OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA nie sú len slová, je to naša budúcnosť.

Jestvujúci manažment kvality, ekologický a energetický manažment chápeme ako hlavnú úlohu a záväzok pre vedenie spoločnosti ako aj pre všetkých našich zamestnancov a zamestnankyne. Naše konanie sa vyznačuje dodržiavaním firemnej politiky.

S našou kvalitatívnou, ekologickou a energetickou politikou sledujeme proces nepretržitého zlepšovania podľa plánu. Tak našou aktívnou firemnou politikou podstatnou mierou prispievame k zabezpečeniu budúcnosti našich závodov.

Naša kvalitatívna, ekologická a energetická politika vychádza z týchto noriem a požiadaviek:

  • DIN EN ISO 9001:2015 (od roku 1994 podľa normy kvality)
  • VDA 6.44 (od roku 2003; Zväz automobilového priemyslu)
  • DIN EN ISO 14001:2015 (od októbra 2005 podľa normy ekologického manažmentu)
  • DIN EN ISO 50001:2011 (od mája 2012 podľa normy energetického manažmentu) ako aj
  • ďalšie súvisiace zákonné, úradné a technické požiadavky.

Tieto predpisy sú zakomponované v integrovanom systéme riadenia špecificky pre naše výrobky a vytvárajú základ pre všetky rozhodnutia ako aj prevádzkové interné a externé procesy.

Certifikáty Silbitz Group GmbH
Certifikáty Silbitz Guss GmbH
Certifikáty Zeitzer Guss GmbH
Certifikáty Eurocast Košice s.r.o
Certifikáty Silbitz Group Torgelow GmbH
Certifikáty Silbitz Group Stassfurt AWS GmbH