Strategische und strukturierte Einkaufsorganisation

Nákupnej organizácie

Skupina Silbitz je skupina spoločností pozostávajúca z troch zlievarní a strojného inžiniera, z ktorých každý má svoje vlastné prevádzkové štruktúry. Technickú a strategickú kontrolu má skupina manažérov nákupu.

Nákupná organizácia má hybridnú štruktúru a pozostáva z jednotlivých jednotiek s jasne definovanými úlohami. Jednotky na viacerých miestach sú strategické nákupy ako aj nákup surovín a strategického tovaru kvôli vysokému významu pre skupinu. Okrem toho podľa štruktúry našich materiálových skupín sú kupujúcim priradené zodpovednosti za materiálové skupiny, ktoré sú tiež definované na rôznych miestach. Prevádzkový nákup je založený na umiestnení v jednotlivých závodoch a je zodpovedný za poskytovanie všetkých nestrategických materiálov a služieb. Podporuje strategické nákupy pri spracúvaní stratégií materiálových skupín a ich implementácii.