Nákup filozofia

Inovatívna technológia odlievania s presnosťou - s touto firemnou stratégiou pracujeme na najlepšom splnení požiadaviek zákazníkov a ponúkame pridanú hodnotu. Náš úspech vždy závisí od dodávateľov surovín, materiálov a služieb. Tieto nám pomáhajú zásobovať naše stránky a významne prispievať k dosiahnutiu našich cieľov.

Neustále hľadáme dodávateľov s vysokým výkonom, ktorí s nami chcú dlhodobo a dôverne spolupracovať. Ponúkame ziskové partnerstvo, ktoré je charakteristické udržateľným rastom a finančnou stabilitou. Základom obchodného vzťahu sú naše hodnoty, ktoré sú formulované v usmerneniach spoločnosti a v Kódexe správania dodávateľov.

Zároveň očakávame, že dodávatelia budú spĺňať vysoké štandardy z hľadiska dodržiavania termínov, informovanosti o kvalite a nákladoch, budú mať vysokú schopnosť inovovať a zlepšovať svoje aktivity a budú ich opatrenia ekologicky a sociálne spravodlivé.