ZGG - Zeitzer Guss GmbH

Aby sme dokázali našim zákazníkom ponúknuť čo najkomplexnejšiu paletu výrobkov, rozhodli sme sa rozšíriť zlievarenskú skupinu o oblasť veľkých odliatkov. S radosťou sme si spomenuli na tradičnú lokalitu v Zeitze a potešilo nás, keď sa nám v roku 2007 podarilo získať starý závod ZEMAG. Slávnostným uvedením do prevádzky v júni 2009 sa kruh uzavrel a spoločnosť Silbitz sa znova vrátila na pôvodné miesto firemnej skupiny. Skupina Silbitz v lokalite Zeitz investovala do výstavby až po úplné vyťaženie výroby viac ako 55 miliónov eur.

ZGG–Zeitzer Guss GmbH je novo zriadená zákazková zlievareň koncipovaná podľa najmodernejších princípov pre individuálne diely a série od 4 do 45 ton na jeden kus s perspektívou vyšších kusových hmotností. Závod Zeitz má ročnú kapacitu do 25.000 ton.

Pre veľké odliatky sme vybudovali premyslený kooperačný reťazec pre dokončovacie práce a povrchovú úpravu. Už teraz dodávame viac ako 75 % veľkých odliatkov pripravených na montáž opracovaných vrátane povrchovej úpravy.

Závod Zeitz zásobuje predovšetkým odvetvia veternej energetiky, energetickej techniky, techniky pohonov ako aj strojárenskej techniky. Okrem toho metódou lost foam (odlievanie na vypáliteľný model) zhotovujeme výlisky pre automobilový priemysel.
Vďaka nášmu rozsiahlemu spektru služieb a vysokej flexibilite dokážeme splniť aj špecifické zadania našich zákazníkov k odliatkom. Ťažiskom našej firemnej stratégie je inovatívna realizácia výsledkov z výskumu a vývoja v praxi.

 

ZGG - Zeitzer Guss GmbH
Naumburger Straße 52
06712 Zeitz
Deutschland

Telefón: +49 3441 22871 10
Fax: +49 3441 2287 120
E-Mail: info[at]silbitz-group.com