ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

Odliatky v energetickom priemysle hrajú dôležitú úlohu.

Používajú sa zvlášť vtedy, kde sú potrebné komponenty odolávajúce vysokým teplotám a tlaku. Pre výrobu týchto komponentov vyvíjame spoločne so zákazníkmi energetického priemyslu náročné koncepty a snažíme sa ich aplikovať v praxi. Pritom spĺňame veľmi vysoké požiadavky na diely pre energetický priemysel. Technicky zrelé a funkčne prispôsobené odliatky sú predpokladom pre vysoký stupeň účinnosti plynových a parných turbín.

Disponujeme veľkým množstvom skúšok postupov zvárania oceľovej liatiny a dokážeme kedykoľvek splniť špecifické požiadavky zákazníkov nadobúdaním ďalších skúšok postupov zvárania. Okrem klasických materiálov energetického priemyslu sme schopní vyrábať a zvárať aj zušľachtenú tvárnu liatinu na báze kremíka a molybdénu anikel-rezistné materiály.

Vysoké požiadavky na skúšky a dokumentáciu vieme splniť vysokokvalifikovaným personálom a najmodernejšou skúšobnou technikou.

Veľké podniky energetického priemyslu si vážia Silbitz Group ako spoľahlivého a dlhoročného partnera.

Nosič vodiacej lopatky

Označenie: Nosič vodiacej lopatky       

Kusová hmotnosť: 300 – 45.000 kg/St

Materiál: EN-GJS-400-18-LT, inkl. Spevnený materiál so zmesovými kryštálmi

legovaný GS, GX

Stav pri vyexpedovaní: mechanicky opracovaný vrátane základného náteru (voliteľne)

Teleso vodiacej lopatky

Bezeichnung: Teleso vodiacej lopatky

Kusová hmotnosť: 300 – 45.000 kg/St

Materiál: EN-GJS-400-18LT, inkl. Spevnený materiál so zmesovými kryštálmi

legovaný GS, GX

Stav pri vyexpedovaní: mechanicky opracovaný vrátane základného náteru (voliteľne)

Vodiaca lopatka

Označenie: Vodiaca lopatka

Kusová hmotnosť: 300 – 45.000 kg/St

Materiál: EN-GJS-400-18LT, inkl. Spevnený materiál so zmesovými kryštálmi

legovaný GS, GX

Stav pri vyexpedovaní: mechanicky opracovaný vrátane základného náteru (voliteľne)

Difúzor

Označenie: Difúzor

Kusová hmotnosť: 300 – 45.000 kg/St

Materiál: EN-GJS-400-18-LT, inkl.Spevnený materiál so zmesovými kryštálmi

legovaný GS, GX

Stav pri vyexpedovaní: mechanicky opracovaný vrátane základného náteru (voliteľne)

Vnútorný kryt

Označenie: Vnútorný kryt

Kusová hmotnosť: 300 – 45.000 kg/St

Materiál: EN-GJS-400-18LT, inkl. Spevnený materiál so zmesovými kryštálmi

legovaný GS, GX

Stav pri vyexpedovaní: mechanicky opracovaný vrátane základného náteru (voliteľne)      

Vonkajší kryt

Označenie: Vonkajší kryt

Kusová hmotnosť: 300 – 45.000 kg/St

Materiál: EN-GJS-400-18LT, inkl.Spevnený materiál so zmesovými kryštálmi

legovaný GS, GX

Stav pri vyexpedovaní: mechanicky opracovaný vrátane základného náteru (voliteľne)      

Nosič vodiacej lopatky

Označenie: Nosič vodiacej lopatky

Kusová hmotnosť: 300 – 45.000 kg/St

Materiál: EN-GJS-400-18LT, inkl. Spevnený materiál so zmesovými kryštálmi

legovaný GS, GX

Stav pri vyexpedovaní: mechanicky opracovaný vrátane základného náteru (voliteľne)      

Teleso turbíny

Označenie: Teleso turbíny

Kusová hmotnosť: 300 – 45.000 kg/St

Materiál: EN-GJS-400-18LT, inkl. Spevnený materiál so zmesovými kryštálmi

legovaný GS, GX

Stav pri vyexpedovaní: mechanicky opracovaný vrátane základného náteru (voliteľne)      

Tesnenie hriadeľa

Označenie: Tesnenie hriadeľa

Kusová hmotnosť: 300 – 45.000 kg/St

Materiál: EN-GJS-400-18LT, inkl. Spevnený materiál so zmesovými kryštálmi

legovaný GS, GX

Stav pri vyexpedovaní: mechanicky opracovaný vrátane základného náteru (voliteľne)      

Spojovací kus

Označenie: Spojovací kus

Kusová hmotnosť: 300 – 45.000 kg/St

Materiál: EN-GJS-400-18LT, inkl.Spevnený materiál so zmesovými kryštálmi

legovaný GS, GX

Stav pri vyexpedovaní: mechanicky opracovaný vrátane základného náteru (voliteľne)      

Konzola ložiska

Označenie: Konzola ložiska

Kusová hmotnosť: 300 – 45.000 kg/St

Materiál: EN-GJS-400-18LT, inkl.Spevnený materiál so zmesovými kryštálmi

legovaný GS, GX

Stav pri vyexpedovaní: mechanicky opracovaný vrátane základného náteru (voliteľne)      

Nosné rameno

Označenie: Nosné rameno

Kusová hmotnosť: 300 – 45.000 kg/St

Materiál: EN-GJS-400-18LT, inkl.Spevnený materiál so zmesovými kryštálmi

legovaný GS, GX

Stav pri vyexpedovaní: mechanicky opracovaný vrátane základného náteru (voliteľne)      

Segment nosič

Označenie: Segment nosič

Kusová hmotnosť: 300 – 45.000 kg/St

Materiál: EN-GJS-400-18LT, inkl.Spevnený materiál so zmesovými kryštálmi

legovaný GS, GX

Stav pri vyexpedovaní: mechanicky opracovaný vrátane základného náteru (voliteľne)