Firemné princípy

Stredobodom nášho úsilia je zákazník a pridaná hodnota, ktorú ponúkame našim zákazníkom.
Piliere, na ktorých stojí pridaná hodnota našich služieb zákazníkom:

 • Naša kvalita
 • Naše dodržiavanie dodacích termínov
 • Náš komplexný servis - pred realizáciou objednávky, počas nej i po jej ukončení
 • Naša technológia
 • Rôznorodosť našich materiálov a výrobkov
 • Naša flexibilita
 • Naša finančná stabilita a spoľahlivosť

Usilujeme sa dlhodobé a trvalé vzťahy so zákazníkmi.

Našu spoločnú budúcnosť zaisťujeme neustálym a plynulým zlepšovaním.

Výnosnosť je základom dlhodobého a úspešného rastu.

Zodpovednosť voči našim zamestnancom a regiónu berieme ako firma vážne:

 • Preto ponúkame vlastné vzdelávanie a rozširujúce vzdelávanie
 • Preto máme dobre vyškolených a dlhoročných zamestnancov
 • Preto sme finančne silným a atraktívnym zamestnávateľom
 • Preto v regióne cielene podporujeme všeobecne prospešné a sociálne projekty a združenia