Rozvoj zamestnancov / vzdelávanie

Podporujeme individuálny profesijný rozvoj svojich zamestnancov a prirodzene pritom dbáme na ich osobné záujmy a schopnosti. Naši zamestnanci majú nespočetné možností, ako vložiť svoje vedomosti a zručnosti do našej spoločnosti, ako ich rozvíjať a zároveň cielene sledovať svoj profesijný rozvoj.

Širokou ponukou výučby v obchodníckych a technických profesiách, atraktívnymi duálnymi študijnými programami na odbornej akadémii alebo denným štúdiom na univerzite nadchýňame mladých ľudí pre svet zlievania. Zoznámte sa s nami počas praktických cvičení ako so svojím budúcim výučbovým podnikom alebo zaujímavým zamestnávateľom pri zmene profesijnej orientácie

Zažite náročné úlohy a angažované tímy, zainteresovaný dorast, ako aj na budúcnosť orientovaný osobný rozvoj a mnoho dodatočných benefitov. Ak v našej on-line burze pracovných miest nenájdete žiadne vhodné pracovné miesta, poteší nás i Váš záujem o miesto z vlastnej iniciatívy. Pošlite nám prosím svoje kompletné podklady k žiadosti, najlepšie formou e-mailu.

Odborné a vedúce sily

Pre svojich zamestnancov vytvárame vhodné rámcové podmienky, aby sa mohli ďalej rozvíjať na rôznych úrovniach. Ide nám o individuálny rozvoj našich zamestnancov. V závislosti na ich potrebách vypracovávame špecifické, odborné alebo osobné plány rozvoja.

Príkladom toho, ako podporujeme potenciál našich zamestnancov, je realizácia technických školení a školení pre majstrov popri práci, certifikačné kurzy rôznych metód skúšania materiálov, kurzy zvárania alebo odborné kurzy v oblasti údržby. Okrem získania preukazu na vedenie vysokozdvižného vozíka a žeriavu alebo interných školení prvej pomoci ponúkame školenia pre Office či kurzy angličtiny.

Vedúcim pracovníkom ponúkame okrem napínavých manažérskych úloh na všetkých úrovniach tiež individuálne a programy rozvoja optimalizované pre ich potreby. Zahŕňa to koučovanie, tréning alebo štruktúrovanú spätnú väzbu.

Vzdelávanie a štúdium

Máte záverečné vysvedčenie zo školy čo nevidieť vo vrecku? Je pritom jedno, či pôjde o maturitu, vysvedčenie z reálky alebo z druhého stupňa základnej školy – odborné vzdelanie v Silbitz Group je výborný štart pre Váš vstup do rozmanitého pracovného prostredia s rôznymi perspektívami rozvoja a tými najlepšími vyhliadkami do budúcnosti. Bez ohľadu na to, pre vzdelávanie v akej profesii sa rozhodnete: u nás si môžete byť istí, že získate prvotriedne vzdelanie.

Ktoré povolanie je pre Vás to správne? Zistiť to nie je často ľahké. Preto Vám odporúčame, aby ste si včas urobili jasno ohľadom svojich záujmov a schopností a čo najširšie sa informovali o konkrétnych profesiách s vyučením. Žiakom z rôznych typov škôl ponúkame príležitosť zúčastniť sa praktických cvičení zameraných na výber povolania v rôznych oblastiach podniku. Získate tak prvý náhľad do našej ponuky vzdelávania. Prizrite sa činnosti našich učňov alebo zamestnancov takpovediac spoza ich chrbta a urobte si prvý obraz o svojom potenciálnom neskoršom poli pôsobenia.

Študujte, no zároveň naberajte praktické skúsenosti! V duálnom štúdiu i ako dennému študentovi Silbitz Group sa Vám dostane výhod mimoriadnej blízkosti k pracovnej praxi a perspektívy, že ihneď po ukončení štúdia nastúpite na zodpovednú pozíciu v našich zlievarniach. Štúdium sa okrem vysokého stupňa zamestnateľnosti, orientácie na budúcnosť a flexibility vyznačuje aj veľmi dobrými predpokladmi pre budúcu odbornú či vedúcu pozíciu

Nižšie si pozrite našu ponuku vzdelávania v stredisku Silbitz:

  • Obchodnícke: Priemyselný/á nákupca/nákupkyňa
  • Technické: Zlievarenský/á mechanik/mechanička Technický/á modelár/modelárka
  • Elektrotechnik/Elektrotechnička pre prevádzkovú techniku
  • Priemyselný/á mechanik/mechanička
  • Mechatronik/mechatronička Mechanik/mechanička trieskového obrábania
  • Kontrolór/Kontrolórka materiálov

Bachelor of Arts – podnikové hospodárstvo (BA Gera)

Bachelor of Science — zlievarenská technika (TU Bergakademie Freiberg)