eProcurement / Portál dodávateľov

Pre spoluprácu s našimi dodávateľmi využívame platformu elektronického obstarávania Pool4Tool. Okrem toho dodávatelia dostanú otázky a objednávky, môžu vytvárať cenové ponuky a potvrdenia objednávok a nahrávať a uchovávať svoje údaje o dodávateľoch vrátane existujúcich certifikátov.

Chcete sa zaregistrovať ako nový dodávateľ?- Registrácia

Pokyny Registrácia na portáli dodávateľa

Ste súčasný dodávateľ a chcete sa prihlásiť na portáli dodávateľa? - Dodávateľský portál