Silbitz Guss GmbH

Silbitz Guss GmbH je najstarším a najväčším závodom skupiny Silbitz. Silbitz Guss GmbH je zákazková zlievareň, ktorá ponúka široké spektrum služieb zákazníkom v oblasti liatiny, ocele a ušľachtilej ocele. Disponujeme vlastným oddelením pre vývoj materiálov a vďaka našim bohatým technologickým skúsenostiam, tak v našom závode v Silbitzi ako aj v našich ostatných závodoch, dokážeme spoločne s našimi zákazníkmi vyvíjať a zhotovovať odliatky vyznačujúce sa maximálnou komplexnosťou.

V závode Silbitz zhotovujeme odliatky okrem iného pre odvetvia veternej energetiky, techniky pohonov, strojárenstva, techniky pre stavebné stroje a hutnícky priemysel, nástrojársky ako aj železničný priemysel v hmotnostnom rozsahu od 10 kilogramov do 8 ton na kus. Zlievareň v Silbitzi disponuje ročnou kapacitou 25.000 ton.

Vďaka nášmu technologickému náskoku a vysokej kompetentnosti v oblasti vývoja materiálov a simulácií ponúkame riešenia pre substitúciu výkovkov alebo zváraných konštrukcií. Aby sme zabezpečili vysokú kvalitatívnu úroveň, v našich dvoch vlastných röntgenových laboratóriách v Silbitzi disponujeme možnosťou úplného presvietenia odliatkov.

Silbitz Guss GmbH je jednou z mála zlievarní, ktoré disponujú skúškou zváracích metód na zváranie materiálov SIMO.

 

Silbitz Guss GmbH
Dr.-Maruschky-Straße 2
07613 Silbitz
Deutschland

Telefón: +49 36693 129694
Fax: +49 36693 80 255
E-Mail: info[at]silbitz-group.com