Kontrola kvality

Naším cieľom je ponúkať vám očakávanú kvalitu vašich výrobkov. Koncipovanie výrobných procesov a postupov bez chýb je faktorom vytvárajúcim istotu a dôveru.

Aby sme vám mohli dodávať očakávanú kvalitu, vykonávame nasledujúce skúšky počas procesov a záverečné kontroly:

 • Emisný spektrometer pre matricu na báze železa a niklu 
 • Vlastné laboratórium pre formované materiály
 • Termická analýza pre hodnotenie reakcie liatiny pri tuhnutí
 • Mechanicko-technologická skúška
  • Skúška ťahom do 250 kN
  • Rázová skúška vrubovej húževnatosti do -60 °C
  • Stacionárna skúška tvrdosti podľa Brinella, Vickersa, Rockwella;
  • Mobilná skúška tvrdosti v nadväznosti na Brinella a metódu podľa Leeba (DIN 50156)
  • Stacionárna a prenosná metalografia na určenie štruktúr s digitálnym vyhodnocovaním obrazu
 • Priama a nepriama vizuálna skúška podľa EN 13018
  • Skúšky zložitých geometrií za použitia pevných, flexibilných priemyselných a video endoskopických systémov
  • Hodnotenie povrchových ukazovateľov/drsností s katalógmi na porovnávanie odliatkov SCRATA a BNIF
  • Použitie prístrojov na meranie drsnosti povrchu
 • Skúška kapilárnou metódou farebnej indikácie podľa ISO 3452
 • Fluoreskujúca a nefluoreskujúca skúška magnetickou práškovou metódou podľa ISO 9934
  • Mobilná skúška magnetickou práškovou metódou s magnetickým strmeňom (ručný magnet)
  • Stacionárna skúška magnetickou práškovou metódou so špeciálnymi strojmi (striedavý a jednosmerný prúd do intenzity prúdu 10.000 A) a s viacerými magnetizačnými agregátmi pre komplexné konštrukčné geometrie
 • Ultrazvuková skúška (metóda ozvien impulzov) podľa ISO 16810 
 • Skúška prežiarením röntgenovými alebo gama lúčmi (pozorovanie filmu) podľa ISO 5579
  • Skúška hrúbok stien do 150 mm vo vlastnej prevádzke
 • Digitálna rádiografia (rádioskopická skúška) podľa EN 13068
 • Všetci zamestnanci vykonávajúci nedeštruktívnu skúšku sú certifikovaní podľa ISO 9712
 • 3D meracie a vytyčovanie zariadenia pre techniku merania dĺžok
 • Kontrola rozmerov konvenčnou technikou preverovania dĺžok vytyčovacími prístrojmi 
 • 3D kontrola rozmerov technikou preverovania dĺžok meracími prístrojmi 
 • Kontrola rozmerov technikou preverovania dĺžok elektronickými/optickými meracími prístrojmi 
 • 3D kontrola rozmerov skenovaním a vyhodnocovaním nesprávnej farby