Simulácia

Silbitz Group GmbH zhotovuje komplexné a vysoko namáhané odliatky. Z toho dôvodu ako pomôcku pri zhotovovaní našej zlievarenskej techniky už viac ako 10 rokov používame simulačný program firmy MAGMA.

Základ simulácie predstavuje 3D CAD model odliatku. Tento je možné vytvoriť CAD programami CATIA V5, Solidworks alebo Mechanical Desktop.

Simulované tuhnutie odliatku ozrejmí polohu a veľkosť tepelných centier. Na základe toho je možné v simulovanom modeli pre nadväzujúce výpočty umiestniť chladiace kokily a stanoviť rôzne dávkovače. Tak je možné v oceľovej a železnej liatine rozpoznať výskyt poréznosti (napríklad dutín v odliatkoch). Dodatočne je pre oceľovú liatinu dostupná funkcia, ktorá upozorňuje na takzvané chyby stredových čiar. Principiálnemu porozumeniu vypočítaných výsledkov pomôže zobrazenie pokračujúceho tuhnutia v systéme odliatku / zlievarenskej techniky.

Simulácia napĺňania formy, ktorá musí prebiehať pokojne a bez turbulencií, umožňuje preverenie vtokovej sústavy. Tu sa majú minimalizovať chyby ako znečistenia v liatine, napríklad troska alebo tvorba oxidov v oceľovej liatine, alebo sa im má v čo najväčšej miere zabrániť.

Pomocou simulácie vstupných napätí je okrem toho možné pre oceľovú liatinu ako aj pre železnú liatinu vypočítať stav napätia v odliatku po odliatí a vychladnutí. Ak by si zhotovovaný odliatok vyžadoval tepelnú úpravu, tento stav napätia sa znova zmení a nie je ho možné už ani simulovať. 

Použitie simulačného programu firmy MAGMA v spojitosti s našimi dlhoročnými skúsenosťami pomáha úspešne zhotovovať nové odliatky so spoľahlivou a optimalizovanou zlievarenskou technikou už od prvého odliatia. Tak môžeme vyrábať v kvalite požadovanej našimi zákazníkmi s predvídateľnými nákladmi.