Odlievanie

V našich závodoch v Silbitzi, Košiciach a Zeitzi vyrábame odliatky v rozsahu hmotností od 10 kilogramov do 45 ton. Dokážeme zhotovovať odliatky z oceľovej a železnej liatiny.

Silbitz Group disponuje rôznymi zlievarenskými zariadeniami

Silbitz Formovacie zariadenie 1000 x 800 x 350/350
  Mechanické ručné formovanie 2600 x 1400 x 800/800
  Ručné formovanie 4000 x 4000 x 1500/1500
Košice Formovacie zariadenie 1000 x 800 x 300/300
  Ručné formovanie 5000 x 3000 x 1500/1500
Zeitz Ručné formovanie 5500 x 5500 x 2500/2500

Tepelné spracovanie

V rámci tepelného spracovania prebieha ošetrovaný materiál určitými cyklami s pôsobením tepla za časový úsek. Pritom oddelenia tepelného spracovania v rámci našej firemnej skupiny disponujú množstvom žíhacích pecí v rôznych rozmeroch, v ktorých je možné vytvárať potrebné zmeny zloženia materiálu austenitizáciou, kvapalným zušľachťovaním, popúšťaním, feritizáciou, perlitizáciou, žíhaním na zníženie vnútorného napätia alebo žíhaním na mäkko.

Na zrýchlené ochladenie žíhaných materiálov máme k dispozícii 3 varianty:

  • Kvapalné zušľachťovanie „voda“ (nádrž s objemom 40 m³)
  • Kvapalné zušľachťovanie „olej“ (nádrž s objemom 40 m³)
  • Kaliace médium „vzduch v pohybe“ (chladiaca komora / ventilátory s maximálnym zaťažením 60 t)

Hmotnostný rozsah sa nachádza medzi 10 kilogramami a 45 tonami. K dispozícii máme 11 rôznych pecí s maximálnym rozmerom 6 m x 12 m x 3 m.