Inovatívne & technologicky náročné riešenia

Silbitz Group bola a stále je jednou z najmodernejších a technologicky najvyspelejších zlievarní v Európe. Investície do rozšírenia jednotlivých závodov počas posledných 10 rokov predstavujú viac ako 100 miliónov eur.

Dlhoročný know-how našich zamestnancov v spojení s úzkym partnerstvom s najrozličnejšími univerzitami nám zabezpečuje technologický náskok.  Popri vlastnom technologickom centre skúmame oblasti použitia nových materiálov, ako napríklad spevnených materiálov so zmesovými kryštálmi a materiálov odolných proti vysokým teplotám.

V naše technickej prevádzke pôsobí 20 konštruktérov a vývojárov, ktorí pracujú na dimenzovaní a konštruovaní odliatkov so simuláciami za účelom znázornenia čo najkomplexnejších geometrií. Ďalšou oblasťou použitia je pretváranie zváraných konštrukcií na konštrukcie odliatkov, aby bolo možné cielene realizovať komplexné metódy znižovania nákladov design to cost.