Konštrukčné poradenstvo

Práve v začiatkoch vývoja výrobku sa nachádza kľúč k optimálnej konštrukcii dielu v spolupráci medzi vami ako zákazníkom a nami ako zlievarňou.

Naším know-how vás podporujeme pri zhotovovaní surového dielu vhodnému na liatie. Tak je možné zabrániť chybám pri optimalizácii konštrukcie už vo fáze konceptu a ušetriť náklady a čas.

Vďaka nášmu rozsiahlemu vybaveniu (Pro Engineer Wildfire 4, Creo 3.0, Catia V5 R19, Mechanical Desktop 2009, Solidworks 2015 a Transmagic ako konvertor) môžeme splniť vaše individuálne požiadavky.

V našom technologickom centre úzko spolupracujú konštruktéri s technológmi. A použitím simulácií, CAD programu a odbornými znalosťami vám tak dokážeme vypracovať odliatok „vhodný na liatie“ skladajúci sa z dizajnu, materiálu a výrobného procesu.