Silbitz Group ako zamestnávateľ

Naši zamestnanci patria k najdôležitejším faktorom dlhodobo udržateľného rozvoja nášho podniku. Venujete sa svojej profesii už dlhšie alebo ste práve úspešne ukončili svoje vzdelávanie? Hľadáte výzvu v štúdiu alebo vzrušujúce učňovské miesto? Radi Vám ukážeme, aké pracovné možnosti ponúkame, a ako môže vyzerať Vaša cesta do fascinujúceho sveta zlievarne

Naši zamestnanci sú základom nášho úspechu. Preto hľadáme angažované a silné osobnosti, ktoré chcú spolu s nami formovať budúcnosť Silbitz Group.

V našich troch lokalitách ponúkame množstvo rozličných možností ohľadom výučby a ďalšieho profesijného rozvoja. Okrem zaujímavých nástupných možností plných výziev to znamená aj perspektívu osobného kariérneho rozvoja.

Zaujalo Vás to? Potom sa informujte v našich aktuálnych ponukách zamestnania o voľných pozíciách a skontaktujte sa s nami.

Pravidlá spolupráce
 • Som spoľahlivý, dodržiavam termíny a som presný
 • Informujem načas a komplexne
 • Som úprimný a otvorený
 • Načúvam a nechám ostatných dohovoriť
 • Poviem svoj názor a akceptujem názor ostatných
 • Ostávam pri téme
 • Sústavne hľadám zlepšenia
 • Nikoho neobviňujem
 • Problémy riešime vecne
 • Pracujeme v tíme
 • Dodržiavame pravidlá alebo ich meníme v tíme
Firemné princípy

Stredobodom nášho úsilia je zákazník a pridaná hodnota, ktorú ponúkame našim zákazníkom.
Piliere, na ktorých stojí pridaná hodnota našich služieb zákazníkom:

 • Naša kvalita
 • Naše dodržiavanie dodacích termínov
 • Náš komplexný servis - pred realizáciou objednávky, počas nej i po jej ukončení
 • Naša technológia
 • Rôznorodosť našich materiálov a výrobkov
 • Naša flexibilita
 • Naša finančná stabilita a spoľahlivosť

Usilujeme sa dlhodobé a trvalé vzťahy so zákazníkmi.

Našu spoločnú budúcnosť zaisťujeme neustálym a plynulým zlepšovaním.

Výnosnosť je základom dlhodobého a úspešného rastu.

Zodpovednosť voči našim zamestnancom a regiónu berieme ako firma vážne:

 • Preto ponúkame vlastné vzdelávanie a rozširujúce vzdelávanie
 • Preto máme dobre vyškolených a dlhoročných zamestnancov
 • Preto sme finančne silným a atraktívnym zamestnávateľom
 • Preto v regióne cielene podporujeme všeobecne prospešné a sociálne projekty a združenia
Zásady vedenia
 • Chceme úspech
 • Pracujeme s transparentnými stratégiami a cieľmi
 • Pracujeme v tíme
 • Vedieme cielene
 • Konáme vzorovo
 • Vytvárame motivujúce pracovné prostredie
 • Udržiavame otvorenú komunikáciu
 • Vždy sme pripravení na zmeny
Odmena

Zmysluplná práca s vlastnou zodpovednosťou, možnosti rozvoja zamerané na potreby a atraktívne dodatočné benefity – to je súčasť našej ponuky. K Vášmu každomesačnému platu Vám navyše zaplatíme zamestnávateľský príspevok na plnenia vytvárajúce kapitál pre dôchodcovský vek a tiež rôzne výkonové a prémiové odmeny. Spoluúčasť zamestnancov je možná vo forme cieľových dohôd a podnikového systému predkladania návrhov.