Nástrojová technika

Formovacím procesom zhotovujeme odliatky pre výrobu nástrojov, prednostne pre automobilový priemysel z materiálov sivej, tvárnej a oceľovej liatiny. Týmto spôsobom zásobujeme prevádzky na celosvetovej úrovni.

V troch zlievarniach skupiny Silbitz sa odlievajú kusy v hmotnostnom spektre od cca 5 kilogramov do 25 ton. K tomu patria okrem iného vrchné a spodné kusy, rezacie nástavce, lisovníky, pridržiavače a osadené nože.

Na základe našej dlhoročnej skúsenosti vo výrobe takýchto kusov Vám ponúkame zabezpečenie kvality a realizáciu Vami objednaných kusov. Na optimalizáciu siete procesov pri výrobe nástrojov je nevyhnutná úzka spolupráca medzi konštruktérmi, modelármi a zlievačmi.

Naše odborné poradenstvo v otázkach techniky materiálov, modelárskej alebo zlievarenskej techniky je preto predpokladom na dosiahnutie určených cieľov pri formovaní:

  • Krátky čas dodania
  • Optimálna kvalita
  • Vysoká bezpečnosť procesov

Sme preto vybavení požadovanými CAQ-systémami, programami na simuláciu odlievania a možnosťami na diaľkový prenos dát.

Rezací nástavec

Označenie: Rezací nástavec

Kusová hmotnosť: 10 – 45.000 kg/St

Materiál: EN-GJS-400, legovaný GS

Stav pri vyexpedovaní: surový

Pridržiavač

Označenie: Pridržiavač

Kusová hmotnosť: 10 – 45.000 kg/St

Materiál: EN-GJS-400, legovaný GS

Stav pri vyexpedovaní: surový

Rezací nôž

Označenie: Rezací nôž

Kusová hmotnosť: 5 – 150 kg/St

Materiál: legovaním GS, GX

Stav pri vyexpedovaní: surový