Železničný priemysel a úžitkové vozidlá

Pre odvetvie úžitkových a železničných vozidiel vyrábame špeciálne bezpečnostné konštrukčné diely samostatne, v malých a stredných sériách. Naše produkty Vám vieme opracovať v stave pripravenom na montáž a dodať na základe individuálnych požiadaviek zákazníka. Medzi tieto diely patria okrem iného aj telesá nápravových ložísk, telesá prevodoviek, brzdové kotúče, podkladnice, poklopy, ložiskové štíty a prevodovkové skrine. Odliatky pre železnice a úžitkové vozidlá vyrábame v materiáloch sivá liatina, tvárna liatina a oceľová liatina.

Naše výrobné know-how a dlhoročné skúsenosti v oblasti úžitkových vozidiel a železníc garantujú realizáciu a kontrolu kvalitatívnych štandardov. Okrem osvedčenia ako dodávateľ Q1 disponujeme taktiež certifikátmi HPQ pre nemecké dráhy.

Teleso nápravového ložiska

Označenie: Teleso nápravového ložiska

Kusová hmotnosť: 20 – 250 kg/St

Materiál: EN-GJS

Stav pri vyexpedovaní: pripravené k montáži (mechanicky opracované vrátane náteru)

Poklop

Označenie: Poklop 

Kusová hmotnosť: 10 – 250 kg/St

Materiál: EN-GJS

Stav pri vyexpedovaní: pripravené k montáži (mechanicky opracované vrátane náteru)

Brzdový kotúč

Označenie: Brzdový kotúč

Kusová hmotnosť: 20 – 250 kg/St

Materiál: EN-GJS, EN-GJL

Stav pri vyexpedovaní: pripravené k montáži (mechanicky opracované)

rebrová platňa

Označenie: rebrová platňa

Kusová hmotnosť: 8 – 50 kg/St

Materiál: EN-GJS

Stav pri vyexpedovaní: pripravené k montáži

Skriňa prevodovky

Označenie: Skriňa prevodovky 

Kusová hmotnosť: 50 – 250 kg/St

Materiál: EN-GJS

Stav pri vyexpedovaní: pripravené k montáži (mechanicky opracované vrátane náteru)